Filozofia Apple

Simon Sinek, doświadczony marketingowiec i doskonały mówca, dzieli się swoją wiedzą w trakcie licznych spotkań. Jednym z  tematów, które porusza, jest sposób sprzedaży oparty na metodzie Złotego Kręgu. Wydawać by się mogło, że wystarczy powiedzieć – co się sprzedaje. Tymczasem model sprzedaży używany przez najlepsze firmy jest inny, a zarazem najbardziej skuteczny. Złoty Krąg to schemat działania używany przez największe firmy (jak Apple). Wydawać by się mogło, że schemat kręgu co, jak i dlaczego doskonale obrazuje proces działania firmy. Każda firma jest w stanie określić i zaprezentować co robi, jak i ostatecznie – dlaczego. Tymczasem, aby działać skutecznie, należy odwrócić kolejność działania. Czynnikiem inspirującym do działania (dokonania zakupu) jest zmiana kolejności przekazywanych informacji. Jak twierdzi Sinek, ludzie kupują nie to, co robisz, ale to, dlaczego to robisz. I nie chodzi tu o rezultat w postaci pieniędzy. Przykład? Gigant komputerowy, jakim jest Apple, działa według schematu: dlaczego, jak i co. Wprost mówi o tym, ze poprzez wszystko co robią, rzucają wyzwanie status quo, wierzą w myślenie inaczej. Robią to poprzez tworzenie pięknych produktów, łatwych w użyciu i przyjaznych odbiorcy. Przekaz zostaje odwrócony. Sinek mówi o tym, że ludzie nie chcą kupować tego co robisz, tylko dlaczego to robisz. Celem jest tutaj robienie interesów z ludźmi, którzy wierzą w to, co Ty. Co sprawia, że możesz stać się źródłem inspiracji? Co sprawi, że inni będą chcieli być częścią tego, co robisz? Odpowiedź znajdziemy w biologii i strukturze naszego mózgu. Patrząc na przekrój ludzkiego mózgu, jest on podzielony na trzy części, co oddaje przekrój Złotego Środka. Co, czyli produkt to kora mózgowa. Odpowiedzialna jest ona za racjonalne analityczne myślenie oraz język. Dwie środkowe części – jak i dlaczego są naszym mózgiem limbicznym, odpowiedzialnym za uczucia – jak lojalność i zaufanie, a także za zachowania takie jak podejmowanie decyzji. Ta część nie posiada jednak zdolności mowy. Oznacza to, że gdy komunikujemy się z zewnątrz do wewnątrz (od „co” do „dlaczego”) możemy przyswajać i rozumieć wszystkie informacje dotyczące faktów czy liczb, ale nie wpływa to na nasze zachowanie. Kiedy jednak komunikujemy się od „dlaczego” do „co”, zwracamy się bezpośrednio do części mózgu odpowiedzialnej za nasze zachowanie, na który mamy wpływ. Stąd pochodzą intuicyjne decyzje. Po prostu część mózgu odpowiedzialna za decyzje nie kontroluje procesu mowy. To właśnie dlatego ludzie kupują to, dlaczego firma coś robi.

Dodaj komentarz